Bölüm Hakkında

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon ve Türkiye’de de 200 bin kişi kansere yakalanmaktadır. Günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar grubunda olan kanserin, tanısı konulduğu andan itibaren pek çok branşın bir arada bulunduğu ortak bir bakış açısı ile değerlendirilmesi önem kazanmıştır.

Onkoloji bölümlerinde hastaların verileri detaylı bir şekilde incelenerek dünya çapında kullanılan ABD ve Avrupa rehberleri doğrultusunda analiz edilmekte ve hasta için en uygun tedavi uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde önemli bir yeri olan ilaç uygulamalarında hastanın yaşı, kansere eşlik eden hastalıkları, kişisel tercihleri, özel ve mesleki yaşamı ile psikososyal özellikleri göz önüne alınmakta, hastanın da bu sürece katılımı sağlanmaktadır. Hastalara; klasik kemoterapi tedavilerinin yanı sıra son yıllarda “akıllı” olarak adlandırılan hedefe yönelik ilaç ve molekül uygulamaları, immünoterapi gibi başarı oranı ve yaşam kalitesini yükselten seçenekler sunulmaktadır.