Bölüm Hakkında

Tüp Bebek [IVF] Merkezleri, başarısızlıkla sonuçlanmış tüp bebek vakalarından ileri yaştaki kadınların anne olmasına, şiddetli erkek kısırlığından tekrarlayan düşüklere kadar farklı birçok konuya uzman ekibiyle çözüm bulmaya çalışmaktır. Tüp bebek tedavisi başarısı için yoğun çaba harcayan ve bu anlamda önemli araştırmalar yapan ekibimiz, bunun yanı sıra genetik hastalık riski bulunan ailelerde preimplantasyon genetik tanı yöntemlerini de uygulamaktadır.

Tüp Bebek Nedir ?

Tüp Bebek yöntemi genellikle 1 yıldan fazla bir sürede korunmasız birlikteliğe rağmen gebelik durumunun gerçekleşmemesi sonucunda tercih edilen bir yöntemdir. Özellikle son yıllarda tüp bebek tedavisitüp bebek klinikleriyerine tam donanımlıtüp bebek merkezlerinin seçilmesi ile başarılı sonuçları da beraberinde getirmektedir.  Kısırlık tanısı konmuş çiftlere tam donanımlı bir tüp bebek merkezinde öncelikle muayene ardından laboratuvar testleri ve görüntüleme yolu ile yapılan tetkiklerin sonuçları ile tüp bebek tedavisine başlanır. Tüp bebek tedavisi aşılamadan sonra yapılmaktayken, kimi zaman da direkt tercih edilebilir. Bu nedenle tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedavi yapabilen tüp bebek merkezi seçimi son derece önem taşımaktadır.

Tüp Bebek Merkezlerimiz talasemi, kas hastalıkları, hemofili gibi birçok genetik geçişli hastalığı embriyolarda tanımlayabilmekte ve böylece sağlıklı çocukların dünyaya gelmesine yardımcı olmaktadır. Tüp Bebek Merkezlerimiz alanında elde etmiş olduğu bütün bu başarılar ve sunduğu geniş tedavi yelpazesi ile Tüp Bebek konusunda Türkiye’de olduğu kadar Avrupa ve dünyada da önemli bir yere sahip olmuştur.