Bölüm Hakkında

Ürolojik hastalıkların değişik alt gruplarına ait tüm tetkik ve tedavi işlemleri için deneyimli bir kadro sahibi olan kliniğimiz, özellikle son yıllarda giderek daha yaygın uygulama alanı bulan ve sıklıkla da prostat cerrahisi ile taş hastalıklarında olmak üzere, günümüz teknolojisinin tıbbi uygulamalara sunduğu tüm kapalı ameliyat girişimleri için gereken sistemleri mevcuttur.

Üroloji kliniğinde mevcut öğretim üyesi ve uzman hekimler bölümde devamlı statüde olarak tüm gün hizmet vermektedir. Ürolojiyi ilgilendiren rahatsızlıklar erkeklerde, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat bezi, penis ve testisler ile ilgili problemlerdir. Bayanlarda ise böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar bu alana girmektedir.

Üroloji Kliniğimizde yapılan tüm işlemler, alanlarında teşhis ve tedavide uzman hekimler, tecrübeli yardımcı sağlık personelleri ve güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır. Kliniğimizde güncel ve son teknoloji yöntemler ile teşhis edilen üro-genital hastalıklar, medikal tedavi, endoskopik cerrahi, açık/laparoskopik cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Tanı Yöntemleri

  • Laboratuar Tetkikleri
  • Ultrason (Üriner USG, Doopler USG, Transrektal USG)
  • Üroflowmetri (İşeme Testi)
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT) / Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
  • Voiding sistoüretrografi
  • Ürodinami
  • Prostat Biyopsisi, Ultrason eşliğinde ve MR Füzyon (Genel Anestezi / Lokal Anestezi)